Regulamin płatności

 CENNIK ZAJĘĆ 2020/2021:

Koszt 1 zajęć grupowych w grupie 4-6 osobowej (50 min): 40 zł brutto/os.

Koszt  1 zajęć grupowych w grupie 2 i 3 osobowej (50 min): 60 zł brutto/os.

Koszt zajęć indywidualnych ON-LINE  z lektorem polskim (45 min): 65 zł brutto/os.

Koszt zajęć indywidualnych ON-LINE z lektorem native speakerem (45 min): 75 zł brutto/os.

Zajęcia indywidualne STACJONARNE z native speakerem  (50 min.): 100 zł brutto/os.

WARSZTATY DWUJĘZYCZNE:

Dzieci 3/5 lat (180 min): 120 zł brutto / os . (grupa 7-9 os.)  // 100 zł brutto/os. (grupa 10-12 os.)

Dzieci 5/7 lat (120 min): 80 zł brutto/ os. 

Dzieci 8-11 lat (120 min): 80 zł brutto/ os. 

ZNIŻKI

Zniżka dla rodzeństwa: 10% /os.

Zajęcia indywidualne (stacjonarnie lub on-line ) wg autorskiego programu: edukacja domowa, dzieci dwujęzyczne,

przygotowanie do egzaminów, korepetycje wg programu szkolnego: 50 min.- 100 zł brutto /os.

​Opłaty za zajęcia wnoszone są z góry, za semestr lub w systemie ratalnym, zgodnie z podpisaną Umową.

Wysokość opłaty semestralnej zależy od intensywności kursu. Jeden semestr to 15 lub 30 lekcji.

OPŁATA WPISOWA

Opłata wpisowana zajęcia grupowe: 160 zł/os. (zniżka dla rodzeństwa: 50 zł dla 2 dziecka)

Opłata wpisowa na zajęcia dla dzieci dwujęzycznych wynosi : 80 zł/os. (bez zniżki)

Opłata Wpisowa jest płatnością dodatkową, którą należy doliczyć do Opłaty za Kurs. Zawiera opłatę za rezerwację misja w grupie, dostęp do platformy z grami i piosenkami, oraz do strefy ucznia na naszej stronie. W ramach opłaty zajęcia we wrześniu są gratis. Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z kursu.

ZASADY PŁATNOŚCI

1. Opłaty za kurs należy wnosić 

  • za pośrednictwem terminala płatniczego w sekretariacie Hiszpański La NUBE, przy ul. Lekarskiej 12 , 00-001 Warszawa. 

  • przelewem na numer konta 49 1140 2004 0000 3402 7809 2853 

2. La NUBE zastrzega możliwość niedopuszczenia Ucznia do zajęć w razie braku dokonania opłaty  wpisowej przed rozpoczęciem kursu.

NIEOBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH GRUPOWYCH- ODWOŁANIE I ODRABIANIE ZAJĘĆ

1. W przypadku zajęć grupowych Klient (Opiekun) może zgłosić nieobecność Ucznia na zajęciach wyłącznie PRZED rozpoczęciem planowanych zajęć, wyłącznie drogą elektroniczną:

za pośrednictwem aplikacji Active Now lub mailowo: hiszpański.lanube@gmail.com

2. Każda zgłoszona nieobecność przeliczana jest jako 1 impuls do odrobienia zajęć z inną grupą na tym samym poziomie.

Istnieje także możliwość zamiany impulsów na zajęcia indywidualne on-line ( 3 impulsy = 45 minut) z dostępnym czasowo lektorem. 

3. Impulsy do odrabiania zajęć można wykorzystać wyłącznie w ramach 1 semestru nauki. 

2. W przypadku nieobecności Ucznia istnieje też możliwość przesłania materiałów do pracy samodzielnej na adres e-mail Opiekuna podany w Umowie.

3. W przypadku nieobecności Ucznia La NUBE  nie dokonuje zwrotu ani przesunięcia opłaty za utracone zajęcia. 

4. La NUBE nie dokonuje zwrotu opłat za zrealizowane zajęcia. 

5. W przypadku odwołania zajęć przez La NUBE opłacone zajęcia przechodzą na poczet kolejnego semestru.

6. W przypadku odwołania zajęć stacjonarnych z przyczyn niezależnych od La NUBE (np. pandemia, kwarantanna, stan nadzwyczajny) , La NUBE nie dokonuje zwrotu za opłacone zajęcia. Zajęcia będą kontynuowane w formie zdalnej do czasu wznowienia zajęć stacjonarnych. 

7. W razie rozwiązania grupy La NUBE dokonuje zwrotu opłaty za niezrealizowane zajęcia.

 NIEOBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH INDYWIDUALNYCH (STACJONARNYCH ORAZ ON-LINE)- ODWOŁANIE I ODRABIANIE ZAJĘĆ

1. W przypadku zajęć indywidualnych istnieje możliwość odwołania i zmiany terminu zaplanowanych zajęć najpóźniej 24 godziny przed ich planowanym rozpoczęciem. 

2. Każda zgłoszona nieobecność przeliczana jest jako 1 impuls do odrobienia zajęć w innym terminie. 

3. Odwołanie zaplanowanych zajęć możliwe jest WYŁĄCZNIE drogą elektroniczną: za pośrednictwem aplikacji Active Now lub mailowo: hiszpański.lanube@gmail.com

4. Niezgłoszenie nieobecności powoduje, że opłata przepada. 

5. Impulsy do odrabiania zajęć można wykorzystać wyłącznie w ramach 1 semestru nauki. 

6. La NUBE nie dokonuje zwrotu opłat za zrealizowane zajęcia. 

7. W przypadku odwołania zajęć przez La NUBE opłacone zajęcia przechodzą na poczet kolejnego semestru.

8. W przypadku odwołania zajęć stacjonarnych z przyczyn niezależnych od La NUBE (np. pandemia, kwarantanna, stan nadzwyczajny) , La NUBE nie dokonuje zwrotu za opłacone zajęcia. Zajęcia będą kontynuowane w formie zdalnej do czasu wznowienia zajęć stacjonarnych.