Regulamin płatności

 Zajęcia grupowe dla dzieci 2-6 lat

zajęcia dla dzieci z rodzicami 50 min- 50 zł

zajęcia stacjonarne 50 min- 40 zł

​Opłaty za zajęcia wnoszone są z góry, w formie pakietów za 10 zajęć. 

ZASADY ANULACJI PAKIETÓW, ZWROTÓW I PŁATNOŚCI

1. La NUBE zastrzega możliwość nie dopuszczenia Ucznia do zajęć w razie braku opłaty.

2. Opłaty za kurs należy wnosić 

3.  Klient ma prawo do zgłoszenia nieobecności Ucznia na zajęciach stacjonarnych do 24 h przed rozpoczęciem lekcji, wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem aplikacji Active Now lub drogą elektroniczną na adres e-mail: hiszpanski.lanube@gmail.com. W przypadku terminowego odwołania La NUBE przesunie opłatę na poczet kolejnych zajęć.

4. W przypadku braku zgłoszenie nieobecności Ucznia przez Klienta w terminie 24 godzin przed rozpoczęciem zajęć Zleceniobiorca nie dokonuje zwrotu ani przesunięcia opłaty za utracone zajęcia. 

5. W związku z możliwością anulowania zajęć La NUBE nie organizuje odrabiania zajęć na których Uczeń był nieobecny.

6. La NUBE nie dokonuje zwrotu opłat za zrealizowane zajęcia. 

7. W przypadku odwołania zajęć przez La NUBE opłacone zajęcia przechodzą na poczet kolejnego miesiąca.

8.W przypadku odwołania zajęć stacjonarnych z przyczyn niezależnych od La NUBE (np. pandemia, kwarantanna, stan nadzwyczajny) , La NUBE nie dokonuje zwrotu za opłacone zajęcia. Zajęcia będą kontynuowane w formie zdalnej, zaproponowanej przez La NUBE, aż do wyczerpania pakietu opłaconego przez Klienta lub do czasu wznowienia zajęć stacjonarnych. Istnieje także możliwość "zamrożenia" opłaty i wznowienia kursu przy powrocie do zajęć stacjonarnych. 

9.Rezygnacja z pakietu możliwa jest po wyczerpaniu pakietu lub po pierwszych zajęciach zrealizowanych w ramach pakietu. La NUBE dokonuje wtedy zwrotu opłaty za niezrealizowane zajęcia. Po upływie tego czasu rezygnacja z pakietu jest niemożliwa.

10.W razie rozwiązania grupy La NUBE dokonuje zwrotu opłaty za niezrealizowane zajęcia.

 Zajęcia grupowe dla dzieci 1-8 klasa szkoły podstawowej  

Zajęcia 1x w tygodniu (50 min.)

PŁATNOŚĆ: ZA SEMESTR 600 ZŁ (15 lekcji), 

W RATACH 2X 300 ZŁ

1 RATA: 1 PAŹDZIERNIKA 2020

2 RATA : 1 LISTOPADA 2020

 

Zajęcia 2x w tygodniu (50 min.)

 

PŁATNOŚĆ: ZA SEMESTR 1200 ZŁ (30 lekcji)

W RATACH: 2X 600 LUB 4 X 300

1 RATA: 1 PAŹDZIERNIKA 2020

2 RATA: 1 LISTOPADA 2020

3 RATA: 1 GRUDNIA 2020

4 RATA : 1 STYCZNIA 2021

 

Zniżka dla rodzeństwa: - 10%

ZASADY ANULACJI PAKIETÓW, ZWROTÓW I PŁATNOŚCI

 1. Opłaty za zajęcia wnoszone są z góry, za semestr obejmujący 15 lub 30 godzin lekcyjnych.

 2. Opłatę można wykonać jednorazowo lub rozłożyć na raty zgodnie z powyższym harmonogramem opłat ratalnych.

 3. La NUBE zastrzega możliwość nie dopuszczenia Ucznia do zajęć w razie braku opłaty.

 4. Opłaty za kurs należy wnosić 

 • za pośrednictwem terminala płatniczego w sekretariacie Hiszpański La NUBE, przy ul. Lekarskiej 12 , 00-001 Warszawa. 

 • przelewem na numer konta 49 1140 2004 0000 3402 7809 2853 

 • po zalogowaniu do aplikacji ACTIVE NOW za pośrednictwem programu TPay. Regulamin płatności TPay znajduje się na stronie: https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/secure-pliki/regulamin.pdf

 1. W przypadku 1 lub 2 nieobecności Ucznia La NUBE zobowiązuje się do przesłania materiałów z zajęć na adres e-mail podany przez opiekuna wraz ze wskazówkami do pracy samodzielnej. 

 2. W przypadku 3 lub więcej nieobecności La NUBE zaproponuje odrobienie zajęć w formie lekcji indywidualnej on-line.

 3. W przypadku nieobecności Ucznia La NUBE  nie dokonuje zwrotu ani przesunięcia opłaty za utracone zajęcia. 

 4. Zleceniobiorca nie dokonuje zwrotu opłat za zrealizowane zajęcia. 

 5. W przypadku odwołania zajęć przez La NUBE opłacone zajęcia przechodzą na poczet kolejnego semestru.

 6. W przypadku odwołania zajęć stacjonarnych z przyczyn niezależnych od La NUBE (np. pandemia, kwarantanna, stan nadzwyczajny) , La NUBE nie dokonuje zwrotu za opłacone zajęcia. Zajęcia będą kontynuowane w formie zdalnej zaproponowanej przez La NUBE aż do zakończenia kursu opłaconego przez Klienta lub do czasu wznowienia zajęć stacjonarnych. 

 7. W razie rozwiązania grupy La NUBE dokonuje zwrotu opłaty za niezrealizowane zajęcia.

 Zajęcia indywidualne i mini grupy ( 2-3 osobowe)- stacjonarne oraz on-line

zajęcia stacjonarne 50 min indywidualne- 60 zł/os.

zajęcia stacjonarne 50 min grupa 2 lub 3 osobowa- 40 zł/os.

​Opłaty za zajęcia wnoszone są z góry, w formie pakietów za 10 zajęć. 

ZASADY ANULACJI PAKIETÓW, ZWROTÓW I PŁATNOŚCI

 

1. La NUBE zastrzega możliwość nie dopuszczenia Ucznia do zajęć w razie braku opłaty.

2. Opłaty za kurs należy wnosić 

3.  Klient ma prawo do zgłoszenia nieobecności Ucznia

a) na zajęciach stacjonarnych do 24 h przed rozpoczęciem lekcji, wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem aplikacji Active Now lub drogą elektroniczną na adres e-mail: hiszpanski.lanube@gmail.com. W przypadku terminowego odwołania La NUBE przesunie opłatę na poczet kolejnych zajęć.

b)na zajęciach on-line do 2h przed rozpoczęciem lekcji, wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem aplikacji Active Now lub drogą telefoniczną: 791 770 021. 

W przypadku terminowego odwołania La NUBE przesunie opłatę na poczet kolejnych zajęć.

4. W przypadku braku zgłoszenie nieobecności Ucznia przez Klienta w ww. terminie Zleceniobiorca nie dokonuje zwrotu ani przesunięcia opłaty za utracone zajęcia. 

5. W związku z możliwością anulowania zajęć La NUBE nie organizuje odrabiania zajęć na których Uczeń był nieobecny.

6. La NUBE nie dokonuje zwrotu opłat za zrealizowane zajęcia. 

7. W przypadku odwołania zajęć przez La NUBE opłacone zajęcia przechodzą na poczet kolejnego miesiąca.

8.W przypadku odwołania zajęć stacjonarnych z przyczyn niezależnych od La NUBE (np. pandemia, kwarantanna, stan nadzwyczajny) , La NUBE nie dokonuje zwrotu za opłacone zajęcia. Zajęcia będą kontynuowane w formie zdalnej, zaproponowanej przez La NUBE, aż do wyczerpania pakietu opłaconego przez Klienta lub do czasu wznowienia zajęć stacjonarnych. Istnieje także możliwość "zamrożenia" opłaty i wznowienia kursu przy powrocie do zajęć stacjonarnych. 

9.Rezygnacja z pakietu możliwa jest po wyczerpaniu pakietu lub po pierwszych zajęciach zrealizowanych w ramach pakietu. La NUBE dokonuje wtedy zwrotu opłaty za niezrealizowane zajęcia. Po upływie tego czasu rezygnacja z pakietu jest niemożliwa.

10.W razie rozwiązania grupy La NUBE dokonuje zwrotu opłaty za niezrealizowane zajęcia.